Vad är vitaminer och vad är deras funktion

Vitaminer som du kan köpa från Snorbilligt.se är organiska ämnen som kroppen behöver i små mängder, som är oumbärliga för organismens funktion, eftersom de är nödvändiga för underhållet om ett hälsosamt immunsystem, en väl fungerande metabolism och för tillväxt.

På grund av dess betydelse vid reglering av metaboliska processer, när de intas i otillräcklig mängd eller när kroppen presenterar viss vitaminbrist, kan detta medföra allvarliga hälsorisker, såsom syn, muskel eller neurologiska problem. Vi brukar köpa vitaminer från Snorbilligt på nätet när vi handlar dem!

Eftersom kroppen inte kan syntetisera vitaminer måste de intas genom mat, det är mycket viktigt att göra en balanserad kost, rik på grönsaker och varierade proteinkällor tycker Skolparty.se.

Klassificering av vitaminer

Vitaminer kan klassificeras i fettlösliga och vattenlösliga, beroende på deras löslighet, i fett eller i vatten.
Fettlösliga vitaminer

Fettlösliga vitaminer är mer stabila och resistenta mot effekterna av oxidation, värme, ljus, surhet och alkalinitet jämfört med vattenlösliga. Deras funktioner, matkällor och konsekvenser av deras brist listas i följande tabell:

Vattenlösliga vitaminer

Vattenlösliga vitaminer har förmågan att lösa upp i vatten och är mindre stabila än fettlösliga. I följande tabell listas vattenlösliga vitaminer, deras matkällor och konsekvenserna av brist i dessa vitaminer: